ตารางนิมนต์ของอประสิทธิ์ ปุญญมากโร

                      

๑ ก.ค.๕๐ ฉันเช้ารับผ้าป่าวัดห้วยส้มสุก เชียงใหม่
๑๔-๑๕ ก.ค. ๕๐ วัดถ้ำพระสบาย แม่ทะ ลำปาง
๒๑ ก.ค.๕๐ ฉันเช้า ร.ร.อ้อมอารี ลำปาง
๒๗ ก.ค. ๕๐ รับผ้าป่าวัดป่าศาลาปางสัก ค้างคืน ช.ม.
๒๘ ก.ค. ๕๐ ฉันเช้า วัดป่าศาลาปางสัก ดอยสะเก็ด ชม.
๙ ก.ย. ๕๐ ฉันเช้าโรงงานเชียงใหม่ฟ้างาม ช.ม.
๓ พ.ย. ๕๐ ๑๒.๓๙ หล่อองค์พระ ๑๐๐ ปี แม่แตง
๙-๑๐ พ.ย. ๕๐ วัดป่าศาลาปางสัก ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
๑๐ พ.ย. ๕๐ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่บ้านสะลวงนอก
๑๕ พ.ย. ๕๐ วัดอรัญวิเวก แม่แตง เชียงใหม่
วัดเกิดพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญปทีโป
๑๗ พ.ย. ๕๐ วัดดอยหนอก อ.แม่แตง เชียงใหม่
(เป็นสาขาวัด ทางไปขึ้นเขากันดารดี)
๕ ธค. ๕๐ ๑๙.๐๐ น.วัดศรีมงเมือง ดอยสะเก็ด ชม.
   

หมายเหตุ

ตารางนิมนต์นี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ให้ทราบเวลาที่หลวงพ่อ
จะอยู่วัด ซึ่งญาติโยมจะมาพบท่านได้ โดยไม่เสียเวลา อาจไม่ครบหมดทุกรายการอาจมี กิจนิมนต์เพิ่มเติมในแต่ละวัน
ควรเช็คที่ตารางนิมนต์หน้ากุฎิของหลวงพ่ออีกครั้ง

เวลาที่มาพบหลวงพ่อได้ คือช่วงเช้าหลังจากฉันอาหาร
ที่ศาลาหรือกุฏิของหลวงพ่อ ก่อนเวลา ๑๐.๓๐ น. และช่วงบ่ายตั้งแต่ เวลา๑๕.๐๐ น  
เป็นต้นไป


          

    รูป พระเณร ที่จำพรรษา วัดป่าหมู่ใหม่

        เวปไซด์นี้ ได้จัดทำขึ้น ถวายหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร เจ้าอาวาส วัดป่าหมู่ใหม่ ซึ่งเป็น   วัดสายธรรมยุติ นับถึงปัจจุบัน (วันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๕๐ ) หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร ก็มีอายุครบ ๖๖ พรรษา และมีพรรษาได้ ๔๖ แล้ว

           หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร เป็นคนจังหวัดอุดรธานี เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ และหลวงปู่ชอบ ฐานสโม และได้มาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เมื่อครั้งธุดงค์ลงมา เชียงใหม่ อยู่หลายปี

          วัดป่าหมู่ใหม่ตั้งอยู่ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อยู่ด้านหลัง สำนักงานชลประทานแม่แตง ประมาณ ๑.๕ กม. เป็นวัดป่า ที่สงบเงียบ มีไฟฟ้าใช้เฉพาะส่วนด้าน หน้า เช่นศาลา โรงฉัน โรงครัว เท่านั้น ตามกุฏิด้าน ใน จะไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องใช้ ไฟฉาย เทียนไข ตะเกียง เป็นหลักใหญ่ น้ำฉันส่วนใหญ ่ใช้น้ำฝน ซึ่งมีถังเก็บตามแต่ละกุฏิ และมีน้ำบ่อ เพื่อใช้สรงน้ำ ซักจีวร หลวงพ่อได้ก่อตั้งวัดป่าหมู่ใหม่ นับถึงปัจจุบัน (มีนาคม ๒๕๕๐) วัดก็มีอายุครบ ๒๐ ปีเข้าไปแล้ว

          หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร เองท่านค่อน ข้างสงบเงียบ พูดน้อย แต่มีเมตตาต่อทุกคน ไม่ว่า จะเป็นพระ เณร ฆราวาส ก็ตาม โดยทั่วไป เป็นที่ทราบกันดี

          ตามกุฎิในวัด จะมีอยู่ประมาณ ๕๐ หลัง และมักจะมี พระภิกษุสงฆ์มาพักปฏิบัติอยู่ตลอด แบบไปๆมาๆ ในช่วงออก พรรษา ส่วนในฤดูเข้าพรรษา พระภิกษุ ที่ต้องการ จะจำพรรษา ก็มักจะมาอยู่ปฏิบัติภาวนากัน ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้ว ในปี ีที่ผ่านมา มีพระภิกษุมา จำพรรษาทั้งหมด ๔๐ กว่ารูป

          ในช่วงออกพรรษามา ส่วนใหญ่หลวงพ่อได้ รับการนิมนต์ ค่อน ข้างมาก มักจะไม่อยู่วัด ซึ่งต้องเช็ค จากตาราง นิมนต์ในวัด ที่กุฏิ หลวงพ่ออีกที

        หากไม่มีกิจนิมนต์ข้างนอก หลวงพ่อจะออกมาบิณฑบาต ด้านหน้า วัดช่วงเวลาประมาณ ๐๗.๒๐ น. และจะฉัน ภัตตาหาร เช้าช่วงเวลา ประมาณ 8.15น. หลังฉันเสร็จ ก็อยู่ต้อนรับ ญาติโยมที่มา แล้วก็จะกลับ ไปทำกิจของท่านหรือ พักผ่อน ที่กุฏิด้านใน จนถึง เวลา ๑๕.๐๐ น ก็จะออกมาที่กุฏิของท่าน คอบรับแขก และจะสรงน้ำที่ลานด้านหน้ากุฏิ ประมาณ ๑๗.๓๐ หรือ๑๘.๐๐ น.แล้วแต่โอกาส และจะเดินดูบริเวณวัด ในช่วงเช้า หรือหลังจากสรงน้ำ ตามที่มีเวลาและ โอกาส ถ้ามีแขก ก็จะอยู่ รับแขกที่กุฏิ จนถึงมืดค่ำ
         
           หากเป็นวันพระ ที่หลวงพ่ออยู่ ท่านก็จะแสดง พระ ธรรมเทศนา ให้พระ เณร ญาติโยม ฟังหลังจากทีมีการ ทำวัตรเย็นเสร็จแล้ว ทุกครั้งไป นับว่าเป็นความเมตตา ของหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่ง


   

รายชื่อวัดสายธรรมยุตทั่วประเทศ
(บางส่วนจากหนังสือบูรพาจารย์ )

   ภาคเหนือ
  เชียงใหม่ / ลำปาง / เชียงราย / กำแพงเพชร / ตาก /

   ภาคกลาง
  กรุงเทพมหานคร / สมุทรปราการ / ปทุมธานี / พิจิตร /
 พิษณุโลก / เพชรบูรณ์ /

   ภาคตะวันตก
  ราชบุรี / เพชรบุรี / กาญจนบุรี /

   ภาคตะวัน ออก
  ชลบุรี / จันทบุรี / ระยอง /

   ภาคอิสาน
  อุดรธานี / หนองคาย / นครพนม / นครราชสีมา /   ยโสธร /    อุบลราชธานี/ สกลนคร / ร้อยเอ็ด / กาฬสินธุ์ /   ขอนแก่น /   สุรินทร์ / เลย /หนองบัวลำภู / มุกดาหาร /   มหาสารคาม /   บุรีรัมย์ /ศรีสะเกษ / อำนาจเจริญ /

   ภาคใต้
  พัทลุง /

          


ปรับปรุง ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๐  

                                                                                                                                                                                                                                                         

เวปไซด์ อื่นๆที่น่าสนใจ

siammedherb
                                          เป็น link ความรู้เรื่อง สมุนไพรไทย นวดไทย เวชกรรมไทย และประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆ
http://www.panyapatipo.com/           เป็นเวปไซด์ของวัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เป็นเจ้าอาวาส

  

https://registration.lycos.com/emailverify.php?m_PR=26&m_E=VnZnOvgj_n87eRXKHe8Bwbx1fCTvEmz5zHEk3wLhYRuhzS5oUbkCanzg8WiVPMFzPcAga6QlZhm2z3UReKq-fKsAhqXssKaumJCwFA3Q3zRwPMDbykB4sQAA