ภาพพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุบางส่วน
จาก CD ของวัดสันติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


( จาก แผ่น CD ของวัดสันติธรรม เชียงใหม่ จัดทำขึ้น เพื่อสมทบทุนสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรม และมณฑปพิพิธภัณฑ์ พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ซึ่งมีมากกว่า ๒๐๐ ภาพ )