ภาพหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโรและบริเวณภายในวัด
                                                                   อายุครบ ๖๖ ปี พรรษา ๔๖ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๐


ภาพหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร ถ่ายที่บริเวณด้านข้างพระคัณธกุฏิของพระพุทธเจ้า
ในเขควันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี ประเทศอินเดีย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๘ที่เนปาล
   
บิณฑบาตช่วงเช้า
                              
พิธีสรงน้ำหลวงพ่อแบบโบราณที่วัดวันที่ ๑๕ เมย.ของทุกปี
จะใช้ไม่ไผ่ตัดครึ่งทำเป็นรางน้ำแล้วเทน้ำอบปรุงสรงน้ำหลวงพ่อที่นั่งอยู่ที่ปลายราง
แล้วใช้น้ำสะอาดราดอีกครั้ง ช่วงนี้ ญาติโยม
ผู้ชาย ก็จะถือโอกาศสรงน้ำและขัดตัวถวาย เพราะปีหนึ่งมีโอกาศครั้งเดียว
   

เมื่อหลวงตามหาบัวมาที่วัดพักผ่อนที่กุฎิ

เมื่อครั้งหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดบ้านตาด จ.อุดรธานี มาที่วัดป่าหมุ่ใหม่
 
   
พระประธานที่ศาลาอเนกประสงค์ภายในวัด
หลวงพ่อในอิริยาบทคุยกับญาติโยมในพิธีสรงน้ำ
ในเทศกาลสงกรานต์วันที่ ๑๕ เมย.ของทุกปี
   

 

ทางเข้ากุฎิหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร
ศาลาอเนกประสงค์ของวัดป่าหมู่ใหม่ เป็นทั้งศาลาฉัน,ทำพิธีฯ
   
   
ที่สรงน้ำหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร
โรงฉันน้ำร้อนของพระ-เณร
   
   
โรงต้มน้ำร้อน
ทางเข้าไปกุฎิของพระด้านในของวัด
   
   
ที่ล้างบาตรของพระ-เณร
บ่อที่ใช้สรงน้ำและซักจีวรของพระ-เณร
   
   
ช่วยกันเช็ดเท้าหลวงพ่อหลังจากสรงน้ำ วันสงกรานต์
ในงานทำบุญฉลองกูฏิใหม่ที่ สาขาวัดแม่แฝก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญฺมากโร กับหลวงพ่อ กวง โกสะโร
ช่วงรับแขกหลังฉันอาหารเช้าที่วัดป่าหมู่ใหม่

ไปอินเดีย ๒๕๕๐


พระพุทธเมตตา ที่เจดีย์พุทธคยา อินเดีย

 
 
พระเณรที่จำพรรษาวัดป่าหมู่ใหม่ ปี ๒๕๔๐

หลวงพ่อประสงค์ หลวงพ่อประสิทธิ์ หลวงพ่อกวง ช่วงไปอินเดีย ปี ๒๒๕๐

พระท่านช่วยกันทำความสะอาดศาลาหลังฉันภัตตาหารเช้า ของทุกวัน


 
 
 

HOME