วัดธรรมยุต จ.ลำปาง

( จากหนังสือ บูรพาจารย์ จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๙ กรกฏาคม ๒๕๔๕ )

 

๑.    พระครูภาวนาทัศนวิสุทธิ
        ( พระอาจารย์แว่น ธนปาโล )

 

 

วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง   มรณภาพแล้ว

๒.    พระครูการุณย์ธรรมนิวาส
        ( พระอาจารย์หลวง กตปุญโญ)

 

 

วัดป่าสำราญนิวาส จ.ลำปาง   มรณภาพแล้ว

๓.    หลวงปู่พวง ฆรมุตฺโต    /

 

 

สำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิตร ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง   มรณะแล้วอายุ ๘๓ ปี พรรษา ๔๕
       
       

 

 

HOME