วัดธรรมยุตบางส่วน จ.เชียงราย

( จากหนังสือบูรพาจารย์ จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๙ กรกฏาคม ๒๕๔๕ )

 

๑.    พระอาจารย์ขาน ฐานวโร


  

 วัดบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย    

๒.    พระอาจารย์คูณ ติกขวีโร

 

วัดอุดมวารี ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย    

๓.    พระครูเกษมวรกิจ
        ( พระอาจารย์วิชัย เขมิโย )

 

วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย    
       
       

 

 

HOME