Make your own free website on Tripod.com

 

พระธาตุหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

( จากแผ่น CD ของวัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่ จัดทำในงานนิทรรศการรพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ  มิถุนายน ๒๕๕๐ )

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
     
       
       
       
       
       

HOME